Fr v. Ingela Bergmo Prvulovic, Cecilia Bjursell, Ann-Kristin Boström, Vezir Aktas, Helene Ahl, Joel Hedegaard, Sara Bref, Martin Hugo, Carin Falkner, Anders Dybelius, Ann Ludvigsson & Lene Foss.

Fr v. Ingela Bergmo Prvulovic, Cecilia Bjursell, Ann-Kristin Boström, Vezir Aktas, Helene Ahl, Joel Hedegaard, Sara Bref, Martin Hugo, Carin Falkner, Anders Dybelius, Ann Ludvigsson & Lene Foss.

God jul och gott nytt år!

Vi önskar ett trevligt avslut på året och ser med tillförsikt fram emot nästa. Här är några ljusglimtar från vårt 2021. 

Bok: Livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet

Encell 20 år

En av årets största händelser var firandet av att det är 20 år sedan Encell instiftades. För att uppmärksamma det har vi bland annat gett ut boken Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet, som finns att läsa digitalt Pdf, 20.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Vi bjöd även in till ett seminarium med samma titel, som finns att se via vår Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Forskarskola för folkhögskollärare

I höst välkomnade vi tre nya forskarstuderande till vår grupp, som en del i regeringens satsning på en forskarskolan för folkhögskollärare. Forskarskolan utgår från Linköpings universitet, i ett samarbete med oss och med Göteborgs universitet. Totalt är det tolv folkhögskollärare som under fyra år ska dela sin tid mellan forskarstuder och sitt lärarjobb, med en licentiatavhandling som mål. Välkoman Therese Uppman, Samuel Raoufi-Kvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Richard Lindberg.

Under hösten har rekryteringen till ytterligare en forskarskola på temat vuxnas lärande avslutats, och i början på 2022 tillkommer två doktorander med inriktning mot vuxenutbildning till gruppen.

 

Här har vi summerat lite av det som var och en har arbetat med i år:


Helene Ahl

Helene Ahl, Professor i företagsekonomi

Helene Ahl ingår i forskargruppen Embla, som bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten – Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson och Malin Tillmar – påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande. Helene är också Distinguished Visiting Scholar vid Lancaster University Management School.

Hon blev i år, tillsammans med Susan Marlow vid University of Birmingham, belönad med Paper of the year award 2021 av den högt rankade tidskriften Human Relations, för artikeln “Exploring the false promise of entrepreneurship through a postfeminist critique of the enterprise policy discourse in Sweden and the UK”.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vezir Aktas

Vezir Aktas, Docent i socialpsykologi

Vezir Aktas arbetar med ett forskningsprojekt där han tillsammans med andra forskare i Sverige och Turkiet undersöker och synliggör situationen för akademiker i Turkiet, och restriktioner i den akademiska friheten som finns i landet.

Vezir är bland annat också engagerad i Skolchefsinstitutet.


Ingela Bergmo Prvulovic

Ingela Bergmo Prvulovic, Lektor i pedagogik

Ingela Bergmo Prvulovic är programansvarig för Human Resources och ämnesansvarig för pedagogik, och har under hösten startat en internationell forskarutbildningskurs med titel Social Representations-Theory and Methodology.

Ingela behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Hon är en del av det tvärvetenskapliga projektet Leadership Development Systems, som under året beviljades 12 miljoner från KK-stiftelsen. Hon har varit inbjuden som huvudtalare vid konferenser både, nationellt och internationellt, på temat karriärvägledning.


Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell, Centrumledare och professor i pedagogik

Ett av de områden som flera av forskarna inom Encell fokuserar på är äldres lärande. Under året har Cecilia Bjursell tillsammans med Malgorzata Malec Rawinski vid Stockholms universitet lett arbetet med en antologi om äldres lärande, som ges ut i januari.

Cecilia är med i flera projekt i samverkan med aktörer utanför akademin, bland annat är hon i år medförfattare till Vinnova-rapporten En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande och tillsammans med utbildningsföretaget Moderskeppet genom en digital guide till livslångt lärande i arbetslivet.

Anders Dybelius

Anders Dybelius, Lektor i historia

Ander Dybelius är ansvarig för arbetet med forskarbloggen Vertikals Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Högskolan för lärande och kommunikation, han skriver krönikor i tidningen Universitetsläraren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är en flitigt anlitad föreläsare utanför akademin och har under året publicerat ett antal populärvetenskapliga texter, både i bloggform och i exempelvis dagstidningar.

En del av sin forskning ägnar han åt hur känslan och intresset för ämnet historia förändras under livets gång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., bland annat genom att samla in berättelser från deltagare vid Senioruniversitetet.


Carin Falkner

Carin Falkner, Lektor i pedagogik

Carin Falkner är, tillsammans med Ann Ludvigsson en av Nordens ledande forskare när det gäller fritidshem. De ingår bland annat i ett nordiskt nätverk med andra fritidshemsforskare.

Precis som fritidshemmen och personalen där tenderar att hamna i skymundan i förhållande till övriga skolvärlden så är forskning om fritidshemsverksamheten ett eftersatt område i Sverige. 

Carin har bland annat bidragit med kapitel i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hirsh, Å, & Olin, A (red.)).


Lene Foss

Lene Foss, Professor i pedagogik

Lene Foss är professor och har tidigare arbetat på Handelshögskolan vid UiT - Norges Arktiske Universitet i Tromsö och leder arbetet i Skolchefsinstitutet.

Tillsammans med Joakim Krantz är hon redaktör för boken Skolchefers arbete: att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som ges ut i januari. Där bidrar också Annika Engström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Cecilia Bjursell, Vezir Aktas, Jan-Erik Backman och Svein Tvedt Johansen med kapitel.

Lene är med i forskarnätverket för skolledarskap och har bland annat ett nära samarbete med Elisabet Nilfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet.

Joel Hedegaard

Joel Hedegaard, Doktor i pedagogik

Joel Hedegaard har, tillsammans med sin kollega Martin Hugo, under flera år gjort studier av olika grupper på folkhögskolan, bland annat äldre och unga personer med högsfungerande autism. Under året har de arbetat med en studie om deltagare på folkhögskolans livskunskapskurser.

Joel har också fortsatt sitt arbete med fenomenet Men's Shed, och skrivit ett kapitel i boken Shoulder to Shoulder: Broadening the Men’s Shed Movement Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Golding (red.)) som gavs ut under hösten.


Martin Hugo

Martin Hugo, Docent i pedagogik

Martin Hugo visar i sin forskning hur viktig den personliga relationen är för att motivera och hjälpa en person som har det tufft på grund av exempelvis drogproblematik, npf-diagnos eller som har blivit tvångsomhändertagen.

Under året har han bland annat skrivit om betydelsen av tillitsfulla relationer för studiemotivation. Han har också genomfört en studie om hur lärarstudenter uppfattade den hastiga övergången till digital undervisningen under pandemin.


Ann Ludvigsson

Ann Ludvigsson, Lektor i pedagogik

Ann Ludvigsson ägnar en del av sin forskningstid åt Skolchefsinstitutet, där hon bidrar med sin kompetens om skolutveckling och ledarskap i skolan. Ann har under året bland annat addresserat just skolutveckling i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hirsh, Å, & Olin, A (red.)).

Hon är också, tillsammans med Carin Falkner, en av Nordens ledande forskare på området lärare i fritidshem.


Roland S Persson

Roland S Persson, Professor i pedagogisk psykologi

Roland S Persson ägnar mycket av sin forskning åt talang och högbegåvade personers situation.

Han har under året flera publikationer som berör högbegåvade personer och deras situation i utbildning och arbete och han är en eftersökt föreläsare på temat.


Ulli Samuelsson

Ulli Samuelsson, Lektor i pedagogik/Utbildningsledare

Ulli Samuelsson är forskare men från och med i år även utbildningsledare på Högskolan för lärande och kommunikation.

Ullis forskningsintresse handlar om digital inkludering, bland annat är hon en del av det Kamprad-finansierade projektet Äldre i e-samhället, vid Malmö universitet. Hon är också projektledare för Jönköpingsdelen av Mötesplats social innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Affilierade forskare:

2021-12-17