Nyhetsarkiv

 • Best Competitive Paper Award till JIBS-doktorand


  Benjamin Hartmann, tillsammans med Caroline Wiertz och Eric J. Arnould, har tilldelats The Nicosia Award for Best Competitive Paper vid Association of Consumer Research (ACR) konferens i USA.
 • Marit Silén disputerar


  Fredag 11 november, kl. 13 i Forum Humanum på Hälsohögskolan disputerar Marit Silén med sin avhandling "Encountering ethical problems and moral distress as a nurse - Experiences, contributing factors and handling".
 • "Vi har nästan blivit för bra"


  Den 28 oktober, kl. 13.15 - 16.00 i Hb116 på HLK disputerar Ingrid Granbom med sin avhandling "Vi har nästan blivit för bra". Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik.
 • Generationsskiften i ägarledda företag


  JIBS-forskaren Karin Hellerstedt medverkar den 17 oktober i ett seminarium som arrangeras av Enterprenörskapsforum.
 • CeFEO hjälper Dalarnas företagare


  CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership), JIBS center för familjeföretagsforskning, har ett nytt flerårskontrakt med Region Dalarna.
 • Margareta Adolfsson disputerar


  Fredag 21 oktober kl. 13.15 i rum Hb116 på HLK disputerar Margareta Adolfsson med sin avhandling "Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities". Välkomna!