Nyhetsarkiv

 • Digitala vårdmöten med läkare – ny rapport från SKL


  Digitala vårdmöten med läkare är idag ett populärt sätt att kontakta vården, både privata och offentliga verksamheter inom hälso- och sjukvården har öppnat upp mottagningar via nätet. Men vilka är användarna? Varför tar de kontakt? Hur ser deras vårdmönster ut?
 • ”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”


  - Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och bättre lönsamhet för företag med kundorderstyrd produktion och design (konstruktion). Det säger Samuel André som i fredags försvarade och fick sin doktorsavhandling godkänd på Tekniska Högskolan i Jönköping.
 • Sara Kallin försvarade sin avhandling om mjukdelsvävnader


  Sara Kallin, universitetsadjunkt på Hälsohögskolan, har försvarat sin licensiatavhandling om mjukdelsvävnader i Gjuterisalen på Tekniska Högskolan i Jönköping.- Det var jätteroligt, säger Sara Kallin.
 • "Avhandlingen kommer att förbättra kunskapen om industrialiseringsprocessen”


  Paraskeva Wlazlaks doktorsavhandling kommer att förbättra kunskaperna om industrialiseringsprocessen.
  - Den bidrar till kortare ledtider och bättre anpassning mellan produkt och produktionssystem, säger Paraskeva Wlazlak, som tycker att Jönköping University är den bästa arbetsmiljön man kan ha.

 • Hållbar kommunikation


  På Jönköping University är medie- och kommunikationsforskningen profilerad mot hållbar kommunikation. En av anledningarna till detta är att kommunikation ofta är väldigt osynlig i de olika hållbarhetsdokumenten.
 • ”Inte farligt att träna mycket”


  I sin avhandling ”Aspects of Regular Long-Term Endurance Exercise in Adolescents, with Focus on Cardiac Size and Function, Hormones, and the Immune System” har Louise Rundqvist på Hälsohögskolan i Jönköping tittat närmare på långsiktiga effekter av att starta högintensiv träning i yngre åldrar.