Nyhetsarkiv

 • Så främjas ett gott liv och arbetsliv i äldreomsorgen


  Låt personal och de äldre vara delaktiga i att utveckla äldreomsorgen, och stötta första linjens chefer. Det är några av resultaten av ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse med deltagare från Jönköping University och Högskolan i Borås.
 • Gräsrötterna inom e-sport – mer än bara gamingutövare


  Forskning från Jönköping University visar att lokala e-sportsaktivister har spelat en stor roll i att ”the city of Dreamhack” idag har en blomstrande e-sportarena. Brian McCauley, e-sportforskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har studerat e-sport på gräsrotsnivå och kommit fram till att de lokala aktörererna är nyckelspelare inom denna snabbväxande bransch.
 • Stipendium till forskning om andningsträning vid strålbehandling av bröstcancer


  Maria Brovall, docent i omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University tilldelas ett forskningsstipendium på 400 000 kronor från Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Pengarna ska gå till projektet ”Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling av vänstersidig bröstcancer”.
 • JU-forskare föreläste under Familjen Kamprads stiftelses 10-årsjubileum


  Den 8–9 november arrangerade Familjen Kamprads stiftelse en utbildningskonferens och kunskapsdag i Växjö med anledningen av att stiftelsen firade 10 år. En av de åtta inbjudna forskarna och föreläsarna var Sofi Fristedt från Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 • Hållbarhet är viktigt för mediebranschen


  Förra veckan samlades forskare inom Media Management samt praktiker och beslutsfattare inom mediebranschen från hela världen både online och på plats på Jönköping International Business School, Jönköping University, för att diskutera hållbarhet och mediebranscher vid årets emma-konferens.– Hållbarhet börjar synas mer i diskussionen. Forskare är överens om att vi verkligen måste ta detta på allvar och forska mer kring det, säger Joaquin Cestino, som var med och arrangerade konferensen.
 • Nya simuleringsmetoder ger smartare produktutveckling


  Inom industriell produktutveckling går trenden mot att allt fler företag använder datorsimulering som ett komplement till fysisk testning för att ta fram produkter av önskad kvalitet och prestanda. Johan Jansson vid Tekniska Högskolan (JTH), Jönköping University, har i sin doktorsavhandling utvecklat nya metoder för simulering där hänsyn tas till tillverkningsprocessen.