Nyhetsarkiv

 • Smart Industry Sweden söker finansiering till nytt intag av industridoktorander


  Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden skapar synergier och samarbeten mellan företag, lärosäten och regioner. Nu söker man finansiering till ett nytt intag av industridoktorander och företag.
  - Vi bidrar med spetskompetens och stärker företagens konkurrenskraft, säger Peter Thorvald, direktör för Smart Industry Sweden.

 • ”Vem du är tillsammans med påverkar din lön”


  Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.
 • ”Pensionärernas ekonomi har aldrig varit bättre”


  Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University är medförfattare till en underlagsrapport åt Finanspolitiska rådet om pensionärernas inkomster i Sverige 1991-2019. En av slutsatserna som dras i rapporten är att pensionärernas ekonomi aldrig har varit bättre.
 • Ny avhandling om företags olika förhållningssätt till kundanpassning


  Nikolas Käkelä, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, försvarade sin avhandling "A Solution Space Perspective on Customization", den 6 maj.
 • Tre dagars konferens om delaktighet, kommunikation och jämlikhet


  27-29 april ägde den stora forskningskonferensen GoPar2022 rum digitalt via Zoom med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Jönköping University (JU), som värd. Konferensen samlade omkring 170 deltagare från hela världen och under tre dagar diskuterades frågor om delaktighet, kommunikation och jämlikhet i samtida samhällen.
 • Samtalsmetod ökar välbefinnande hos äldre enligt ny avhandling


  Allt fler äldre lever med långvariga hälsoproblem. Många känner sig ensamma och lämnas utan stöd att hantera sin situation. Cecilia Åberg, doktorand på Hälsohögskolan, Jönköping University, och adjunkt i omvårdnad på Högskolan i Skövde, har i sin forskning undersökt samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-Givande Samtal, som har visat sig främja ett hälsosamt åldrande.