Nyhetsarkiv

 • Forskningsprojekt ska motverka digital kriminalitet


  Hur kan folk i allmänhet få tillräcklig kunskap om cybersäkerhet för att undvika att drabbas av digital kriminalitet? Det undersöker Joakim Kävrestad, lektor i Datavetenskap på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), i ett forskningsprojekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • Vilka platser undviker äldre vid värmeböljor?


  Under våren har ett tiotal personer som är 65 år eller äldre deltagit i en studiecirkel vid Senioruniversitetet i Jönköping. Syftet är att bidra till forskningsprojektet HEAT med äldre personers uppfattningar om platser som de söker sig till respektive undviker vid varmare klimat.
 • Entreprenörskapets roll i småstadskommuners utveckling


  Ett nytt forskningsprojekt på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University ska rikta fokus på tillväxt och entreprenörskap i svenska småstadskommuner. Trots att dessa områden utgör en viktig länk mellan större städer och landsbygder har de fått begränsad uppmärksamhet i forskning och beslutsfattande. Genom att studera småstadskommuner i Jönköpings län och resten av landet söker projektet svara på bland annat hur entreprenörskap påverkar tillväxten på dessa platser.
 • "En av de bästa konferenserna hittills"


  Den 14-15 maj var Jönköping University (JU) värd för den 18:e upplagan av den internationella SAM-konferensen om kopplingen mellan samhälle och material. Det blev en fullträff.- Det här är en av de bästa konferensen hittills, säger Jean-Pierre Birat som startade SAM-konferenserna 2004.
 • Vårdnadshavare har stor tilltro till förskolan


  Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i förskolan men helst inte vara med och fatta några beslut. Detta trots att det står i förskolans läroplan om undervisning och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i förskolans utbildning på olika sätt. Det visar en studie från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).