Nyhetsarkiv

 • Kassaregister blev kassa register


  En nyligen publicerad studie från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har visat att införandet av kassaregister i svenska företag resulterade i en omedelbar ökning av omsättningen. Denna ökning tolkas som att företag började rapportera en större andel av sina totala intäkter, vilket antyder en minskning av skattefusk. Effekten var dock relativt liten och avtog efter några månader.
 • AI-kreativitet i fokus på storkonferens


  AI-kreativitet var i fokus på the 15th International Conference on Computational Creativity (ICCC -24) som hölls på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) 17-21 juni. Det var första gången konferensen, som lockade cirka 100 deltagare, anordnades i Sverige.- Det var ett fantastiskt event med massor av konst, musik och spännande samtal, säger Maria Hedblom, universitetslektor i datavetenskap på JTH, som var lokal ordförande för ICCC -24.
 • Transpersoner har lägre sysselsättning


  Transpersoner har lägre sysselsättning och ofta lägre arbetsinkomster än andra. Det visar en avhandling från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. Avhandlingen visar hur sexuell läggning och könsidentitet påverkar karriärer, företagsöverlevnad och förmögenhetsmönster i Sverige.
 • Spetsforskning inom AI presenterades på internationell konferens


  Ett 70-tal forskare och representanter från näringslivet deltog i konferensen Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI) på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) den 10-11 juni. Årets tema var”AI för ett bättre samhälle”.
 • Risker med förenklad tillståndsprocess för utvinning av kritiska och strategiska råvaror ska undersökas


  ”Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige”, heter projektet som under tre år ska analysera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den förenklade tillståndsprocessen för utvinningen av kritiska och strategiska råvaror, som är en del av EU:s lagstiftningspaket Critical Raw Materials Act (CRMA).
 • Sömnforskare utvärderar senare skolstart


  Från höstterminen 2024 kommer Engelbrektskolan i Borås att skjuta upp skolstarten för elever i årskurs 8 och 9 till klockan 09.00, en timme senare än vanligt. Detta initiativ, som kommer att pågå under hela läsåret, kommer att följas av sömnforskaren Malin Jakobsson på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Syftet är att undersöka hur en senare skolstart påverkar elevers sömn, psykiska hälsa och skolprestationer. Tidigare studier i andra länder har visat positiva resultat, och nu hoppas forskarna kunna bekräfta dessa fynd i en svensk kontext.
 • AI-teknik förbättrar automatiseringen inom industrin


  Toppmodern AI-teknik ska förbättra automatiseringen inom tillverkningsindustrin. Det är målet med forskningsprojektet ”(End-to-End) AI för Kvalitetssäkring Inom Tillverkningsindustrin” (AI4QAM) som leds av RISE (Research Institutes of Sweden) och Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Vinnova stöttar projektet med 8,47 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor tillfaller JTH.