Så var forskningsåret 2023

Nu när en dryg månad av det nya året har gått så är det dags att titta lite i backspegeln. Det har under 2023 bedrivits spännande och mångfacetterade forskning och forskningsrelaterade aktiviteter på Jönköping University (JU) och de fyra fackhögskolorna. Här presenteras en del av det.

Jönköping University är en stark aktör inom forskning, och våra fackhögskolor bidrar aktivt till att forma framtiden genom sin fokusering och specialisering. JU:s fokusområden har möjliggjort dynamiska och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med gott rykte både nationellt och internationellt.

Viktiga frågor av hög samhällsrelevans

På Hälsohögskolan bedrivs forskning som belyser viktiga frågor av hög samhällsrelevans, vilket inte minst har uppmärksammats av media under 2023. Några exempel på detta är forskning om lipödem, restless legs syndrome, hur stress i arbetslivet respektive fysisk aktivitet och yoga påverkar åldrandet, ungdomar och sömn, och kultur på recept.

Under 2023 startades även en ny forskningsmiljö, med namnet Studies of Integrated Health and Welfare, vid Hälsohögskolan. Den nya forskningsmiljön bygger på Hälsohögskolans profilområde för forskning. I linje med detta antogs även de första doktoranderna till forskarskolan i Nära vård som Hälsohögskolan medverkar i och som är finansierad av Vetenskapsrådet. Hälsohögskolans forskarskola inom hälsa och välfärd är mycket aktiv och inte mindre än 14 nya doktorander skrevs in under året.

Hur forskning och utveckling kan bidra till socialt hållbara samhällen

Vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) initierades forskningsprofilen EduCom: Educommunicating Social Sustainability. EduCom är inriktad på att utforska hur vi genom forskning och utveckling kan bidra till att skapa socialt hållbara samhällen.

Inom ramen för forskningen på HLK genomfördes två disputationer och tre licentiatseminarier – och 94 referentgranskade vetenskapliga artiklar, 46 konferensbidrag, tre böcker och 11 kapitel publicerades. Andelen externforskning var 30,7 procent och ett exempel på en framgångsrik ansökan är EXPECT, ett nordiskt forskningsprojekt finansierat med tio miljoner kronor av Nordforsk. Projektet syftar till att dra lärdomar från Covid-pandemin för att främja social hållbarhet inför framtida utmaningar, men även andra ansökningar var framgångsrika.

Högskolan för lärande och kommunikation samt dess forskare fick betydande medial exponering där exempelvis Marco Nilsson haft en regelbunden synlighet, både lokalt och i riksmedia, som en framstående expert inom terrorism och internationell säkerhetspolitik.

Dottereffekten gör företag mer jämställda

På Jönköping International Business School (JIBS) ägde flera internationella forskningskonferenser rum, organiserade av skolans forskningscenter. Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO), som är en av världens tre starkaste forskningsmiljöer inom familjeföretagande, Media, Management and Transformation Centre (MMTC) och Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) stod alla värdar för internationella konferenser inom sina respektive forskningsfält.

JIBS forskning fick även en hel del uppmärksamhet i media. Exempelvis fick studier om den så kallade ”dottereffekten”, som gör företag mer jämställda, och om hur ”lönestraff” gör att mammor startar företag stor medial uppmärksamhet. En annan forskningsstudie som fick medial uppmärksamhet var en undersökning om hur snabbväxande, så kallade gasellföretag, skapar utbrändhet.

När den ansedda forskningsportalen research.com rankade de främsta forskarna inom Business and Management placerade sig tre JIBS-forskare bland de tjugo främsta i Sverige och när Ekonomisk debatt undersökte det vetenskapliga genomslaget för svenska professorer i företags- och nationalekonomi så hamnade skolan i toppskiktet i båda ämnena. Inom företagsekonomi är JIBS den svenska institution som har flest medianciteringar per professor.

När det gäller forskningsmedel så var det extra glädjande när Jönköpingsbaserade The Hamrin Foundation gick in med över tjugo miljoner kronor för att finansiera ny samhällsnyttig forskning på JIBS. De har genom åren delat ut mer än 200 miljoner kronor till forskning på Jönköping University.

Stärka expertisen inom e-handel

Tekniska högskolan (JTH) fick under året flera stora anslag för framtida spännande forskning. Till exempel gick Familjen Kamprads stiftelse in med 16 miljoner kronor till miljösatsning inom träindustrin. Projektet fokuserar på att öka livslängden hos och kunskapen om träprodukter för kommande generationer och är ett samarbete mellan JTH, Chalmers, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och flera företag inom träindustrin.

E-handel har blivit den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln, och i Jönköping pågår ett nytt projekt som syftar till att stärka expertisen inom e-handel, med ett specifikt fokus på tillverkningsindustrin i Jönköpings län. Projektet, som heter M2C E-handel är ett samarbete mellan JTH och Science Park Jönköping, och finansieras med tolv miljoner kronor från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jönköpings län.

JTH storsatsar även på AI-forskning, bland annat med projektet ETIAI (Effektiv och trovärdig AI). Projektet kommer bland annat att studera hur man testar och snabbt utvecklar säker och tillförlitlig mjukvara som implementerar AI-metoder och kommer vara till stor nytta för specifikt tillverkningsindustrin. ETIAI beviljades över tolv miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Fakta

Antal referentgranskade publiceringar från JU 2023 var 702 varav 478 i internationellt erkända forskningstidskrifter. Refereegranskad publicering utöver tidskriftsartiklar består huvudsakligen av konferensbidrag men även en del bokkapitel.

21 disputationer ägde rum på JU under 2023.

2024-02-07