Jönköping University har forskare och experter som kan kommentera kriget i Ukraina utifrån flera olika perspektiv.

Frida Lygnegård

Frida Lygnegård är universitetslektor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan. Hennes huvudsakliga intresseområde rör barn och ungdomars hälsa, global hälsa och barns rättigheter.

Rafael Barros De Rezende

Rafael Barros De Rezende är universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping international Business School. Hans forskning handlar om makroekonomi, internationella finansmarknader, empirisk tillgångsprissättning, penningteori och tillgångsvärdering.

Karl Hedman

Karl Hedman är universitetslektor i sociologi vid avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan. Han forskar om hur professionella hjälper människor i kris, migrantungdomar i skolan och flyktingmottagande.

Charlotta Mellander

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och forskar bland annat om regional utveckling. Hon är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling.

Sonny Johansson

Sonny Johansson är universitetsadjunkt på Tekniska högskolan och expert på IT-säkerhet.

Peter Berglez

Peter Berglez är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och en av Sveriges ledande forskare inom hållbar och global journalistik.

Bloggpost

Medierna ska inte alltid hålla sig till en neutralitetsprincip

Kontakt

Elvira Kaneberg

Elvira Kaneberg, universitetsadjunkt på Jönköping International Business School och expert på krisberedskap och humanitär logistik.

Marco Nilsson

Marco Nilsson är universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hans forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik.

Joy Torgé

Joy Torgé är docent i gerontologi och verksam vid Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.

Bloggpost

Krigets offer är inte bara kvinnor och barn

Kontakt

Presskontakt

press@ju.se

0739101753