Långläsning

Här presenterar vi lite längre, mer fördjupande, artiklar om forskning från Jönköping University.


 • Låg innovationshöjd hos svenska livsmedelsproducenter: ny forskning ska stärka konkurrenskraften.

  De svenska innovationssystemen är inte byggda för att möta behoven hos de mindre företagen i livsmedelskedjan. Det visar ny kunskap från forskningsprojektet ”Innovation i livsmedelskedjan” vid Jönköping International Business School.
  Läs mer
 • Robothand

  Ny forskningsprofil om AI i industriella organisationer

  Artificiell intelligens, AI, har potential att på ett omvälvande sätt transformera företag i många branscher. Men hur kan varje företag använda AI på det sätt som ger mest nytta för den egna verksamheten? Och hur påverkas organisationen och människorna av den nya teknologin? I forskningsprofilen AFAIR vid Jönköping University (JU) integreras tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på införandet av AI.
  Läs mer
 • Jönköpings privilegiebrev från 1284

  Striden om Jönköpings privilegiebrev

  Under flera år har en tvist pågått mellan Jönköpings kommun och svenska staten, i form av Riksarkivet, om var Jönköpings privilegiebrev från 1284, samt fyra andra urkunder, ska förvaras. En tvist som till sist fick avgöras i domstol.
  Läs mer

 • E-sport i fokus

  E-sport (elektronisk sport) är ett fenomen som vuxit väldigt mycket de senaste åren och trots att det har funnits i årtionden så finns det relativt lite forskning om det. Ett nytt forskningsnätverk med medlemmar från bland annat Jönköping University ska råda bot på det. Vi frågade dem om e-sport och e-sportforskning men även för att ge oss en inblick i hur den pågående pandemin har påverkat branschen.
  Läs mer
 • Nybyggare på High Chaparall

  Historiekommunikation på High Chaparall

  Forskarna Tobias Samuelsson och Carl-Johan Svensson undersöker i ett nytt forskningsprojekt hur en vilda västern-temapark i de småländska skogarna förmedlar historia till skolbarn.
  Läs mer

Sidan uppdaterad