Nyhetsarkiv

 • Ny avhandling undersöker internationalisering i små och medelstora företag


  Företag som slutar exportera och sedan starta upp igen vid ett senare tillfälle är inte så ovanligt som man kanske tror. I en ny avhandling utforskar Andrea Kuiken mönstret för vad hon kallar "diskontinuerlig internationalisering" bland små och medelstora företag.
 • Artikel från forskare på Hälsohögskolan publicerad i prestigefull tidskrift


  Amir Pakpour, forskare vid Qazvin University of Medical Sciences i Iran och affilierad vid Hälsohögskolan har tillsammans med ett internationellt forskningsteam, där Anders Broström och Pia Bülow ingår, genomfört en studie vars resultat har publicerats i Sleep Medicine Review. Artikeln heter: Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis .
 • Peter Johansson: "Sociala aspekter viktiga i simuleringar"


  Simuleringar med hjälp av digitala modeller ger stora fördelar vid utformning av byggnader, speciellt om man tar hänsyn till sociala aspekter.Det framhöll Peter Johansson under sin docentföreläsning på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).Hans ansökan och föreläsning godkändes och han kan numera titulera sig docent.
 • Docentföreläsning på JTH om digitalisering i byggandet


  Den 21 oktober har universitetslektor Peter Johansson docentföreläsning på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).Han kommer bland annat att prata om utmaningen med att använda digital teknik för utformning av byggnader.
 • Beviljade FORTE-anslag till forskare vid Hälsohögskolan


  Thorbjörn Ahlgren och Monika Wilińska på Avdelningen för Socialt arbete (ASA) vid Hälsohögskolan fick nyligen den glada nyheten att de fått beviljade forskningsanslag från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för två separata forskningsprojekt.
 • Licentiatavhandling om ledarskap i ett föränderligt samhälle


  Under en tioårsperiod har Eva Norrman Brandt på nära håll studerat förändringsprocessen i en läkemedelsfabrik för att identifiera olika typer av förändring, men också undersöka huruvida kriterier för transformativ förändring uppfylls. Dessutom har hon studerat hur ledarskapet påverkar förändringsprocessen och medarbetarnas upplevelser av den.