Forskning

Forskningen, utbildningen och samverkan vid Högskolan för lärande och kommunikation har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Forskningen kring lärandets och kommunikationens villkor bedrivs i fem forskningsmiljöer, en centrumbildning och sex forskningsplattformar.

Vi har forskarutbildad personal inom flera ämnen inom områdena medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, teologi och naturvetenskap. Högskolan för lärande och kommunikation har också forskarutbildning i lärande och kommunikation.

Jönköping University har generell rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Forskningsmiljöer

Forskningsplattformar

Våra forskningsplattformar hör till forskningsmiljön Skolnära forskning. En forskningsplattform ska ha en bärande idé som relaterar till ett konkret och aktuellt forskningsproblem som uppkommer i praktiken i skolan, förskolan och på fritidshemmen. I plattformarna samlas forskare, doktorander, studenter och lärare. Plattformen leds i regel av en professor eller docent, men kan även ledas av lektorer.

Centrumbildning

En centrumbildning är en fokuserad satsning på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde och syftar till att skapa en dynamisk plattform och samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns en centrumbildning: Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har sedan 2001 regeringens uppdrag att bedriva forskning om livslångt lärande och att i partnerskap och nätverk sprida kunskap om livslångt lärande med fokus på vuxnas lärande.

Sidan uppdaterad 2016-03-11

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information