Nyhetsarkiv

 • 9,6 miljoner kronor till Hälsohögskolan


  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i sin senaste utlysning om tillämpad välfärdsforskning beviljat medel på totalt 9,6 miljoner kronor till två projekt på Hälsohögskolan, Jönköping University.
 • Internationella forskare samlades för Image Schema Workshop


  Den 24-25 mars stod Jönköping AI Lab (JAIL) på Tekniska Högskolan, Jönköping University, värd för workshopen The Sixth Image Schema Day där forskare från hela Europa inom områden som konst, design, robotik och datavetenskap deltog. Ämnet var Image Schemas – ett slags kognitiva pusselbitar som hjälper oss att organisera och förstå den fysiska världen. Det var första gången workshopen hölls i Sverige och syftet var att nätverka och presentera forskning samt hitta nya samarbeten för framtida forskning.
 • Amjad Almusaed huvudredaktör för bok om hållbara städer


  Amjad Almusaed, universitetslektor på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), är huvudredaktör till boken ”Sustainable Housing.” Boken analyserar problem och möjligheter med att skapa hållbara städer och hitta nya lösningar i urbana miljöer.
 • Forskarskola ska främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården


  Jönköping University (JU) tar steget ut i ett nytt kunskapssamarbete för hälsoinnovation och söker nu företag som vill låta en anställd delta i forskarskola och bli doktor.
 • Hanterar industriorganisationernas motsättningar


  Dagens industriorganisationer är komplexa och motsägelsefulla arbetsplatser, säger Annika Engström, ny docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. De kämpar för att effektivt hantera det dagliga arbetsflödet samtidigt som de förnyar sig för att vara konkurrenskraftiga. Befintlig kunskap utmanas av det nya och outforskade, planerade aktiviteter rubbas av oförutsedda händelser och hierarkiska strukturer krockar med tvärfunktionella samarbeten. Hur kan dagens ledare skapa arbetsorganisationer som möter utmaningarna och utvecklas för framtiden?
 • Ny avhandling om elevers förmåga att att värdera och tolka historiska källor


  Fredagen 4 mars disputerade Anders Nersäter, till vardags gymnasielärare i samhällskunskap och historia, på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
 • Professor Sangeeta Bagga-Gupta gästredaktör för ansedd tidskrift


  Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik med tvärvetenskaplig bakgrund vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University, är gästredaktör för det nya dubbeltemanumret av den ansedda internationella forskningstidsskriften Bandung: Journal of the Global South .