Avdelningen skräddarsyr uppdragsutbildning inom framför allt områdena arbetsterapi, ortopedteknik och rehabilitering. Omfattning varierar från enstaka kurstillfällen till poänggivande utbildning och kan vara såväl campusbaserad som webbaserad, beroende på kundens önskemål.

Läs mer om uppdragsutbildningar vid Jönköping University