Utbildning

Avdelningen för Odontologi och Oral Hälsovetenskap utbildar framtida tandhygienister med kandidat- och magisterexamen.

Utbildningsverksamheten omfattar:

Planering pågår för att starta ett tandläkarprogram.

Forskning

Centrum för Oral hälsa

Centrum för Oral hälsa (CO) är uppbyggd kring ett etablerat inom- och tvärvetenskapligt samarbete mellan Hälsohögskolan, Jönköping University och Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län. Områden inom samarbetet är utbildning på grund- och avancerad nivå, specialistutbildning för tandläkare samt forskning och forskarutbildning. CO är ett viktigt nätverk som syftar till att stimulera och främja till utveckling av forskning inom oral hälsovetenskap och odontologi, både i bredd och djup.
Odontologiska Institutionen

Forskningsområden

Det finns två starka forskningsområden som sträcker sig över hela livscykeln;

  • Hälsofrämjande arbete, vilket berör barn/ungdom, vuxna och äldre individer med starka beröringspunkter inom epidemiologi, sociala determinanter, prevention och multidisciplinär samverkan.
  • Klinisk behandlingsforskning, vilket berör barn, ungdom och vuxna och där fokus ligger på riskbedömning, diagnostisk behandling och oral rehabilitering.

Inom CO publiceras en mångfald av artiklar i internationella tidskrifter inom ämnesområdena oral hälsa, odontologi, medicin, folkhälsa, gerontologi och omvårdnad. Dessa kan nås via DiVa.

Mer om Avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap

Nationella och Internationella samarbeten

Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen har ett stort antal nationella och internationella samarbetspartners inom forskning, utvecklingsarbete och utbildning. Samarbete finns med bl a Science Park Jönköping, Linköpings universitet, Malmö universitet, Sahlgrenska akademin, The Ohio State University, FISABIO foundation/Center for advanced Research in Public Health, Valencia.

Uppdragsutbildning

Tandhygienistutbildningens reguljära program bedriver även uppdragsutbildning. Kontakta programansvarig för mer information.

Kontakt och personal

Tandhygienistprogrammet

Programansvarig grundutbildning Zahra Roshandel

Programansvarig avancerad nivå / Ämnesansvarig Malin Stensson

Internationaliseringsansvarig Zahra Roshandel