Visa alla enheter

Vd-kansli

Staffan Bengtsson
Forskningschef
Hälsohögskolan
+46 36-10 1219

Marie Ernsth Bravell
Vd
Hälsohögskolan
+46 36-10 1312

Eleonor Fransson
Vice vd
Hälsohögskolan
+46 36-10 1287

Simon Ramstrand
Uppdragssamordnare
Hälsohögskolan
+46 36-10 1341

Agneta Stenebrand
Utbildningschef
Hälsohögskolan
+46 36-10 1282

Susanne Johannesson
Vd-sekreterare
Hälsohögskolan
+46 36-10 1314

Katarina Bolin
Utbildningskoordinator
Hälsohögskolan
+46 36-10 1738

Johanna Grek
Forskningskoordinator
Hälsohögskolan
+46 36-10 1327
+46 70-380 63 11

Annica Herentz Brobakken
Biträdande Utbildningschef
Hälsohögskolan
+46 36-10 1187

Anna-Lena Jarfors
Planeringschef
Hälsohögskolan
+46 36-10 1962

Jan Mårtensson
Föreståndare Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Hälsohögskolan
+46 36-10 1251

Linda Rudelius
Verksamhetsstrateg
Hälsohögskolan
+46 36-10 1210

Minna Ryan-Eriksson
Forskarutbildningskoordinator
Hälsohögskolan
+46 36-10 1885