Eleonor Fransson har arbetat som lärare och forskare vid Hälsohögskolan sedan 2007 och är docent i epidemiologi. Hon har en bakgrund inom sjukgymnastik, statistik och epidemiologi. Huvudsakligt forskningsfokus ligger på arbetsmiljö och livsstil i relation till hälsa och risk för sjukdom

Porträtt av Hälsohögskolans tf vd Eleonor Fransson

Eleonor Fransson, tf vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan.

Sedan 2019 har Eleonor Fransson haft ledningsuppdrag som vice vd på Hälsohögskolan och sedan 2021 är hon forskningschef i kombination med uppdraget som vice vd.

Under 2024 är Eleonor Fransson tf vd.