Nyhetsarkiv

 • Doktorand vann pris för artikel


  Jenny Hallgren, doktorand på Hälsohögskolan, har vunnit Student Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research från tidsskriften International Journal of Older People Nursing.
 • Tidiga insatser stärker barns psykiska hälsa


  Hur mår små barn på förskolan? Finns det möjligheter att upptäcka beteendestörningar i tidig ålder och vilka insatser kan i så fall göras? På uppdrag av Socialstyrelsen har forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University drivit projektet "Tidig Upptäckt - Tidig Insats." 
 • Företag i Jönköpings län stabila på export


  Exporterande företag i Jönköpings län är mer långsiktiga och stabila i sin export än företag i övriga landet. Det visar en ny studie gjord av forskare från Jönköping International Business School.
 • En ny syn på globalisering


  Ska tillväxtekonomier verkligen ha som sitt främsta mål att försöka kopiera väst? I en ny doktorsavhandling utmanar Zehra Sayed synen på ”industrialiserade länder” och ”utvecklingsländer”.
 • Forskning som kan ge bättre bromsar


  Fredagen den 4 mars försvarade Asim Rashid sin avhandling om simulering av kontaktproblem i exempelvis skivbromsar. Resultatet av hans forskning kan leda till bättre bromssystem för både bilar och tåg.
 • Vetenskaplig tidskrift från JU på ny citeringslista


  The Journal of Applied Journalism and Media Studies har kommit med på Thomson Reuters nya tilläggslista till Web of Science.
 • Nytt forskningsprojekt om att flytta hem produktion från lågkostnadsländer


  Hur lönsamt är det egentligen för ett företag att tillverka sina produkter i så kallade lågkostnadsländer? På Tekniska Högskolan vid Jönköping University startar nu ett forskningsprojekt med syfte att ta fram ett beslutsstöd för de företag som överväger reshoring, det vill säga att flytta hem produktion från lågkostnadsländer.