Avdelningen har i över 10 år arbetat med internationalisering. North Park i USA och Wales var de första utländska universitet som AFO hade samarbete med. Intresset hos studenter att förlägga en del av sin utbildning i något annat land har blivit allt större under åren.
När internationaliseringen började var USA populärast men nu vill studenterna hellre åka till exotiska länder som Sydafrika, Australien och Tanzania. Idag åker ungefär 25 studenter/år utomlands som en del av sin utbildning. Hälsohögskolans strävan är att utöka antalet utbytesstudenter de kommande åren.
Läs mer om Hälsohögskolans internationella verksamhet