Avdelningens reguljära kurser kan utgöra uppdragsutbildningar eller underlag till delar av en uppdragsutbildning. Utbildningar kan anpassas efter beställarens önskemål men då framförallt inom områdena; omvårdnad, handledning och specialistsjuksköterskeutbildning.

Läs mer om uppdragsutbildningar vid Jönköping University