För studenter finns det möjlighet att förlägga en del av studierna vid något av de universitet avdelningen har samarbete med i andra länder. Arbete pågår hela tiden med att utöka antalet kontakter i världen.

Inom ramen för programmen erbjuds vissa kurser på engelska för att göra det möjligt för utländska studenter att delta. Förutom dessa kurser kan vissa kursmoment också ges på engelska i samband med att gästlärare/forskare finns på avdelningen.

Även forskningen bedrivs till viss del i samarbete med olika länder, t.ex. Australien. 

Se högskolans partneruniversitet
Läs mer om Hälsohögskolans internationella verksamhet