Ett av våra mål inom några år är att 25 % av avdelningens programstudenter tillbringar en del av sin studietid vid något av våra utländska samarbetsuniversitet samt att motsvarande andel lärare deltar i utbytet antingen som undervisande eller forskande lärare en tid.

Se högskolans partneruniversitet
Läs mer om Hälsohögskolans internationella verksamhet