Samtliga avdelningens kurser kan utgöra uppdragsutbildningar eller vara underlag till uppdragsutbildningar som specialkomponeras i syfte att nå ett visst utbildningsmål för t.ex. en personalgrupp. Även uppdragsutbildningar som ej återfinns inom kursutbudet är möjliga att erbjuda under förutsättning att de finns inom avdelningens kompetensområde. Kurser kan erbjudas som ger högskolepoäng och kursbevis. 

Läs mer om uppdragsutbildningar vid Jönköping University