Avdelningens kurser kan utgöra uppdragsutbildningar eller vara underlag till uppdragsutbildningar. Kurserna specialkomponeras i syfte att nå ett visst utbildningsmål för t.ex. en personalgrupp. Även uppdragsutbildningar som inte återfinns inom kursutbudet är möjliga att erbjuda under förutsättning att de finns inom ASA:s kompetensområde.

Läs mer om uppdragsutbildningar vid Jönköping University