Kollegialt lärande som metod för kvalitetsutveckling - Ärendegranskning i äldreomsorgen, Jönköpings län Pdf, 866.5 kB.
Birgitta Larsson, Gudrun Thorstensson, Bo Malmberg, Karin Renblad

Why do some people lose teeth across their lifespan whereas others retain a functional dentition into very old age? Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Helene Thorstensson och Boo Johansson, Hälsohögskolan, 2009
   

Samspel mellan informell och formell omsorg i olika länder Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Sigurveig H. Sigurdardottir, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, 2009
   

Läkemedelsgenomgång på boendet Blomstervägen i Gislaved 2008 och 2009 Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.
Iréne Ericsson och Bo Malmberg, Hälsohögskolan i Jönköping, 2010
   

Test för klinisk uppföljning av personer med medelsvår till svår demenssjukdom (KUD) Pdf, 175.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Iréne Ericsson, Anders Haglund och Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, 2010
   

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre - en kunskapssammanställning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Socialstyrlsen, 2009
   

Omsorgsmönster i Mullsjö Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Socialstyrelsen, 2009
   

"Vad vill du ha hjälp med idag?"- en utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst. Pdf, 392.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Tove Persson, FoUrapport, 2008:2, Luppen Kunskapscentrum, Jönköping.
   

Förändrad demensvård genom utbildning? En utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun. Pdf, 167.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Iréne Ericsson, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping, 2005.
   

Norden förebild för ny spansk omsorgslag. Pdf, 17.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström, Äldre i centrum, 2005.
   

Sexualupplysningar för seniorer. Pdf, 668.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström, Äldre i Centrum, 4, 2007.
   

Omsorg människor emellan. En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Pdf, 568.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Sundström, G. & Malmberg, B. På uppdrag av Socialstyrelsen. 2006. Artikelnr 2006-123-23
   

"Egen tid" - välbefinnande för personen med demens och arbetstillfredsställelse hos personal. Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Iréne Ericsson, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan Jönköping, 2006.
   

Vårda och vårdas. Om åtminstone blöjleveranserna kunde komma i tid! Pdf, 101.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström
Undersökning utförd på uppdrag av Socialstyrelsen, 2000.


Vättergården. Ett seniorboende i Jönköping. Pdf, 48.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping, 2002.

Akut sjukhusvård för äldre på äldreboenden i Jönköpingstrakten. Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping:
Ann-Sofie Lundström, Jönköpings kommun, 2002.

Särskilt boende för äldre under kortare tid. Pdf, 100.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Gabriella Svensson, Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping, 2002. Socialstyrelsen ansvarig för studiens genomförande.

Det sista levnadsåret. En undersökning av omsorg och vård för mycket gamla personer som avled i Jönköpings sjukvårdsområde 1999. En förstudie. Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Elly-Brit Andersson, Landstinget i Jönköpings län.
Gerdt Sundström, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping.
Anders Thulin, Landstinget i Jönköpings län, 2003.

Framtidens anhörigomsorg. Kommer de anhöriga vilja, kunna, orka ställa upp för de äldre i framtiden? Pdf, 997.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping.
Lennarth Johansson, Socialstyrelsen, Stockholm, 2004.

Hur står det till med magen ...? En kartläggning av förstoppningsproblematiken på några kommunala äldreboenden. Pdf, 607.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Gabriella Svensson och Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping 2004.
ISSN 0283-9369.

Äldres levnadsförhållanden 1988-2002. Pdf, 469.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsmönster.
Gerdt Sundström och Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping, 2004.
På uppdrag av Socialstyrelsen. Artikelnr. 2004-123-23.

Disability in Old Age. Final Report, Conclusions and Recommendations. Pdf, 343.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Burden of Disease Network Project.
The Finnish Centre for Interdisciplinary,
Gerontology University of Jyväskylä, Finland, 2004.

Gemensamt ansvar för de äldre eller fjärde budet: Vem skall taga sig an gamla föräldrar? Pdf, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström, Lennarth Johansson och Linda Hassing.
Aldring og livslöp, 2, 2004.

Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköping. Pdf, 231.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Marie Ernsth Bravell och Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping 2004.

Likhet inför äldreomsorgen? Kommunala variationer och de anhöriga. Pdf, 326.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Gerdt Sundström & Bo Malmberg på uppdrag av
Socialstyrelsen, 2005. Artikelnr 2005-123-21.

... en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Pdf, 563.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Margareta Ågren.
Rapport nr 75, Institutet för gerontologi i Jönköping, 1995.
Reviderad upplaga, 1999.