För att hedra minnet av professor Stig Berg har Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping instiftat en Minnesfond.
Den som vill hedra Stig Bergs minne och hans gärning inbjuds att med sitt bidrag stödja stipendieformens verksamhet.
Plusgiro 157 89 54 — 8

Läs mer Pdf, 41.3 kB.