På Institutet för gerontologi är forskning och utbildning djupt integrerade och ambitionen är att vidareutveckla innovativ utbildning om äldre. Vår strävan är också att det ska löna sig karriärmässigt att utbilda sig.
Den kunskap som vi vinner genom forskning inom området åldrande och hälsa förmedlas vidare till studenter i flertalet av de kurser som vi bedriver.

Läs mer om uppdragsutbildningar vid Jönköping University