Forskningskoordinator

I uppdraget som forskningskoordinator ingår att:

  • Vara ett administrativt stöd till forskningschef, såsom att samordna och dokumentera möten i Hälsohögskolans forskningsråd och dess utskott och bereda olika ärenden.
  • Vara ett administrativt stöd till Hälsohögskolans forskningsmiljö och forskargrupper såsom stöttning i övergripande frågor, till exempel inom kvalitetsarbete eller samordning av aktiviteter.
  • Verka som kvalificerat stöd i forskningskommunikation, både internt och externt.
  • Medverka i och stötta utvecklingsprojekt relaterade till Hälsohögskolans forskningsverksamhet.
2023-10-03