Agneta Stenebrand

Utbildningschef vid Hälsohögskolan

Samt övergripande ansvarig för grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, uppdrags- och YH-utbildningar vid Hälsohögskolan.

I uppdraget som utbildningschef ingår att:

  • Övergripande strategiskt planera, utveckla och följa upp utbildning (bereda underlag för årligt utbildningsuppdrag samt dess uppföljning).
  • Ansvara för utveckling och uppföljning av Hälsohögskolans utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, i linje med JU:s kvalitetssäkringssystem.
  • Driva det pedagogiska utvecklingsarbetet på Hälsohögskolan.
  • Säkerställa avtal och pedagogisk uppföljning kopplat till verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med avnämare.
  • Ansvara för övergripande student- och utbildningsadministrativa frågor.
  • Representera Hälsohögskolan i såväl fackhögskolegemensamma grupper (ex. JU:s strategiska råd för utbildning) såväl som i nationella och internationella sammanhang i frågor som berör utbildningsverksamheten.
  • Leda utbildningsråd samt tillhörande utskott.
  • Medverka i Hälsohögskolans ledningsgrupp och ledningsråd.
Agneta Stenebrand
2023-10-03