Annica Herentz Brobakken

Biträdande utbildningschef och ansvarig för HHJ:s uppdrags- och YH-verksamhet

I uppdraget som biträdande utbildningschef ingår att:

  • Tillsammans med avdelningarna utveckla och organisera olika typer av uppdragsutbildning, såsom föreläsningar, poänggivande utbildning, icke-poänggivande utbildning, uppdragskurser i det fasta kursutbudet samt program och YH-utbildning.
  • Undersöka förutsättningar för uppdragsutbildning tillsammans med berörd avdelning
  • Ansvara för omvärldsbevakning gällande uppdragsutbildning och YH-utbildning
  • Beräkna kostnader för uppdragsutbildning, utarbeta offert eller i förekommande fall avtal med uppdragsgivare. I förekommande fall upprätta anbud.
  • Genomföra antagning av deltagare samt övriga kursadministration tillsammans med studiehandläggare
  • Initiera förfrågan och kunddialog med presumtiva uppdragsgivare gällande förväntningar på kursupplägg och dess genomförande.
  • Genomföra framtagande av YH-ansökningar tillsammans med samverkanspartners.
  • Vara examinator för de YH-kurser HHJ genomför i samverkan med andra utbildningsaktörer.
  • Vara kontaktperson gentemot Myndigheten för Yrkeshögskolan och övriga samverkanspartners relaterade till HHJ:s yrkeshögskoleutbildningar
Jan Mårtensson
2023-10-03