Eleonor Fransson

Forskningschef och vice vd vid Hälsohögskolan

I uppdraget som forskningschef ingår att:

 • Övergripande leda och utveckla forskningsverksamheten vid Hälsohögskolan
 • Säkerställa utveckling och uppföljning av Hälsohögskolans forskning, i linje med JU:s kvalitetssäkringssystem
 • Verka för att Hälsohögskolans forskning bedrivs i linje med JU:s övergripande bestämmelser och policys för forskning
 • Granska och godkänna ansökningar om externa forskningsmedel
 • Leda och samordna bedömningen av docentföreläsningar vid Hälsohögskolan
 • Representera Hälsohögskolan i frågor som berör forskningsverksamhet
 • Leda Hälsohögskolans forskningsråd och tillhörande utskott
 • Medverka i Hälsohögskolans ledningsgrupp och ledningsråd

I uppdraget som vice vd ingår att:

 • Ersätta vd för Hälsohögskolan i dennes frånvaro, när det är möjligt
 • Delta i förhandlingar enligt MBL
 • Vara stöd till vd i övergripande frågor
Eleonor Fransson
2023-10-03