Katarina Bolin

Utbildningskoordinator

I uppdraget som utbildningskoordinator ingår att:

  • Koordinera utbildningsfrågor (exempelvis antagningstal, utbildningsplanering, förteckning över examinatorer)
  • Vara stöd i kontakter mellan HHJ och HS (studieadministration, studievägledning, antagnings- och kommunikationsavdelningen)
  • Vara stöd till utbildningschef och programansvariga i student- och utbildningsfrågor samt i utbildningsadministrativa kvalitets- och utvecklingsfrågor
  • Samordna Öppet Hus, introduktionsveckan och avslutning
  • Delta i utbildningsråd och Kompetensråd
  • Företräda HHJ i JU gemensamma grupper (Öppet Hus, Introduktion för nya studenter, Alumn)
  • Vara OLIK ombud (ombudsman för Hälsohögskolans studenter gällande lika villkor på JU)
Linda Rudelius
2023-10-03