Sussie Johannesson

Vd-sekreterare vid Hälsohögskolan

I rollen som vd sekreterare ingår att:

  • Vara ett avancerat administrativt stöd primärt till vd. En viktig uppgift är att stötta vd i arbetsplanering, koordinering av mötesbokningar och resor men även planering och resor tillsammans med ledningsgruppen. Vd-sekreterare färdigställer vd-beslut, avtal gällande olika slags affilieringar samt underlag i samband med tillsättandet av docentur.
  • Delta som ett administrativt stöd i Hälsohögskolan bolagsstyrelse, i ledningsgrupperna för Hälsohögskolan och Centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, i Dialogmöte och i Advisory Board, vars uppdrag är att stödja Hälsohögskolans ledning genom att bidraga med expertis och vara rådgivande gällande strategiska inriktningar och beslut i relation till JU:s mission.
  • Samordna aktiviteter med nationella såväl som internationella samverkanspartners.
  • Vara ett stöd gällande intern och extern kommunikation och delta i regelbundna kommunikationsmöten.
Sussie Johannesson
2023-10-03