Peter Thomsen

Professor i medicinsk biomaterialforskning vid Göteborgs universitet

Peter Thomsen är läkare och seniorprofessor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han är en internationellt ledande forskare inom biomaterialvetenskap, där hans forskargrupp är inriktad på hur material kan integreras i kroppen. Han har erfarenhet av att leda stora nationella och internationella, interdisciplinära forskargrupper och forskningsprogram. I samverkan med företag har han medverkat i framtagandet av nya behandlingar inom ortopedi, öron-näsa-hals och odontologi. För sitt arbete har han bl.a. erhållit George Winter Award, Erna Ebeling Prize in Medical Technology och International Fellow Biomaterials Science. Han är medlem i Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).

Peter Thomsen
2023-04-26