Thomas Schneider

Doktori i filosofie och utvecklingschef på Stiftelsen Bräcke diakoni

Thomas Schneider har lång erfarenhet av att leda kvalitets- och utvecklingsfrågor inom idéburen vård och omsorg. Han har varit expert i flera statliga utredningar och är adjungerad lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap på Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap där han forskar om förbättringsarbete, samskapande och innovationer.

Thomas Schneider
2023-04-26