Agneta Stenebrand

Utbildningschef vid Hälsohögskolan

Agneta Stenebrand har tidigare arbetat som lärare och programansvarig på tandhygienistprogrammet. Agneta är lektor i oral hälsovetenskap och har en bakgrund som tandhygienist med speciellt fokus på barntandvård. Hälsohögskolan har varit Agnetas arbetsplats sedan 2007. Intresset för utbildningsfrågor och kvalitet har gradvis vuxit fram sedan dess.

Agneta Stenebrand
2023-04-26