Eleonor Fransson

Forskningschef och vice vd vid Hälsohögskolan

Eleonor Fransson har arbetat som lärare och forskare vid Hälsohögskolan sedan 2007 och är docent i epidemiologi. Hon har en bakgrund inom sjukgymnastik, statistik och epidemiologi. Huvudsakligt forskningsfokus ligger på arbetsmiljö och livsstil i relation till hälsa. Detta uppdrag innehar hon i kombination med uppdraget som vice vd.

Eleonor Fransson
2023-04-26