Jan Mårtensson

Professor och föreståndare för forskarskolan vid Hälsohögskolan

Jan Mårtenssons forskning berör huvudsakligen omvårdnad av personer med hjärtsvikt och deras närstående. Flera studier berör hur de själva uppfattar att hjärtsvikten påverkar deras livssituation och olika uppföljningsmodeller av denna patientgrupp. Jan har lång erfarenhet av såväl undervisning som forskning med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Jan Mårtensson
2023-04-26