Linda Johansson

Tillförordnad forskningschef vid Hälshögskolan och ansvarig för Hälsohögskolans forskningsmiljö Studies of Integrated Health and Welfare (SIHW)

Linda Johansson är legitimerad sjuksköterska och docent i hälsa och vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har uppdraget som forskningsmiljöansvarig för Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW). Sedan mars 2024 är hon också tf forskningschef. Lindas forskning fokuserar på gerontologisk omvårdnad, och några av de större projekten hon är involverad i handlar om våld mot äldre personer, vård och omsorg för yngre personer med demenssjukdom samt preventiv vård och hälsosamt åldrande. Hon har också medverkat i flertalet läroböcker.

2023-04-26