Lovisa Lidåker

Verksamhetsstrateg vid Hälsohögskolan

Lovisa Lidåker har rollen som verksamhetsstrateg på Hälsohögskolan och arbetar övergripande och strategiskt med att utveckla verksamheten. Hon kommer senast från en ledande position i näringslivet och har haft störst fokus på organisationsutveckling.

2024-01-16