Studerandeföreningen vid Jönköping International Business School (JIBS) arrangerar varje år en internationell karriärmässa – Nextstep. Mässan syftar till att skapa kontakt mellan studenter och företag för att därigenom skapa rekryterings- och affärsmöjligheter.

Vad är Nextstep?

Nextstep är den årliga karriärmässan på Jönköping University som arrangerats av och för studenter sedan 1994. Kärnan i Nextstep är en utställning där lokala, nationella och internationella företag deltar för att presentera sina verksamheter och knyta kontakt med kompetenta och begåvade studenter. Under karriärmässan kombineras intressanta möten med gästföreläsningar, workshops, och kontaktsamtal. 

Du hittar mer information på Nextsteps egen webbplats.

Under tiden som Nextstep mässan förbereds arrangeras flera sociala event, alla med syftet att föra studenter närmare varandra, skapa medvetenhet om karriärmöjligheter, och ha trevligt. Nextstep ger även den unika möjligheten för studenter att nätverka med potentiella arbetsgivare samt att finna kontakter till framtidsmöjligheter. Vid sidan av mässan så har studenter chansen att ansöka till kontaktsamtal som är mini-intervjuer med företagsrepresentanter. Dessa kontaktsamtal är väldigt värdefulla och en utmärkt chans för studenter att visa upp sig och prata om sina ambitioner med en potentiell arbetsgivare. Dessutom kommer det  arrangeras intressanta föreläsningar och workshops, samt en stor och välordnad banquet på kvällen av mässan. Allt inom Nextstep är arrangerat till studenter, av studenter, och är en grym möjlighet för att ta nästa steg i din karriär.

Varför Nextstep?

Nextstep kommer att hållas den 27 februari 2024

Nextstep är bryggan mellan studenter och företag. Det är här som båda parter får chansen att nätverka och interagera med varandra, samt bygga relationer. På3Nextstep får du möjligheten att bygga framtida relationer och kanske hitta din framtida arbetsgivare. Nätverka och berätta att du söker efter praktikplatser, extra jobb, trainee tjänster, eller heltidsjobb. Kombinationen av ambitiösa nationella och internationella studenter och en stor mängd företag, gör Nextstep till en unik mässa med massor att erbjuda för alla parter.

Nextstep-teamet

Alla studenter på JU är välkomna att delta i och planera mässan tillsammans med andra studenter. Genom att vara med och organisera projekt som Nextstep får studenterna värdefulla erfarenheter. De får också använda och utveckla sina färdigheter inom till exempel projektledning, långsiktig projektorganisation, entreprenörskap, effektiv kommunikation, nätverkande och att hantera skillnader i organisationskulturer.

Årets tema för mässan är ”Whatever it takes”.