För att du säkerställa att du som student får en relevant utbildning har JIBS nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Vår pedagogiska arbetsmetod bygger på interaktivt och erfarenhetsbaserat lärande och en kombination av teori och praktik. Det innebär att du kommer att samarbeta mycket med andra studenter, men också knyta kontakter med företag och organisationer i olika undervisningsaktiviteter och uppdrag.

I många kurser möter du businessexperter som deltar som gästföreläsare i klassrummet. I andra kurser kommer gästföreläsningen att utvecklas till ett "live case" där du, ofta tillsammans med andra studenter, uppmanas att analysera situationen, tillämpa teori och presentera din lösning på det aktuella problemet. Uppdraget innefattar ofta att ta kontakt med ett företag eller en organisation för att utforska ett visst ämne eller identifiera och lösa ett aktuellt problem.

Fördelarna med praktiska erfarenheter är att du:

- Lär dig att samarbeta, ibland under tidspress

-Utvecklar din muntliga presentationsteknik

- Lär dig att tillämpa teori på verkliga praktiska situationer

- Börjar bygga ditt personliga nätverk, inom och utanför skolan