Statistiska data är tagna från Årsredovisning 2021

 • Grundat 1994
 • Dubbelackrediterad av EQUIS och AACSB
 • 1 yrkeshögskoleprogram (på svenska)
 • 1 civilekonomprogram (4 år, delvis på svenska)
 • 4 kandidatprogram (3 år, på engelska)
 • 3 ettåriga masterprogram (på engelska)
 • 5 tvååriga masterprogram (på engelska)
 • 3 doktorandprogram (på engelska)
 • 1890 studenter på kanditat- och masternivå
 • 48 doktorander
 • 122 anställda varav över 50 % har internationell bakgrund
 • 12 professorer
 • 3 fokusområden; entreprenörskap, ägande och förnyelse
 • 3 forskningscenter; CeFEO, CENSe och MMTC
 • 1:a och 4:e = vår rankning i Sverige och Norden avseende det bredare forskningsområdet inom Business Studies an Economics (2017)
 • 1:a and 2:a = vår rankning i Europa och globalt avseende entreprenörskapsforskning (2017)
 • 1:a och 3:e = vår rankning i Europa och globalt avseende forskning kring familjeföretagande (2013)