JIBS vd stöttas av en intern strategigrupp som föreslår initiativ och processer, ser till att dessa följs, samt utför kvalitets- och förbättringsutvärderingar.

I strategigruppen ingår medlemmarna i ledningsgruppen, Director of PhD Candidates, Director of Accreditation and Quality, direktörer för forskningscentra, två programansvariga, samt ordföranden för JIBS Student Association (JSA).

Strategigruppens viktigaste verksamhet inkluderar:

  • Stödja vd i verkställande, implementering och uppföljning av JIBS strategi
  • Inrapportering från och återrapportering inom respektive ansvarsområde
  • Deltaga i den årliga översynen av strategiska prioriteringar
  • Rådgivande åt ledningsgruppen vid arbetet med den årliga verksamhetsplan
  • Rådgivande åt ledningsgruppen vid budgetarbete