JIBS har anställda lärare inom följande ämnesområden: