En av JIBS guiding principles är att vara "entrepreneurial in mind". Vi fokuserar på att främja ett entreprenöriellt tankesätt genom både programinnehåll, pedagogiskt tillvägagångssätt och aktiviteter vid sidan av själva studierna.

Många av våra kurser fokuserar på teori och praktisk tillämpning av entreprenörskap, företagsstarter och innovation. Alla kandidatstudenter på JIBS börjar sina studier med en kurs som tränar dem att identifiera och genomföra en affärsidé. Företagsutveckling och företagsförnyelse utgör dessutom kärnan i programmen Strategic Entrepreneurship, Digital Business och Sustainable Enterprise Development.

Ett sådant evenemang är den årliga tävlingen "JIBS Entrepreneurship Challenge" som har stimulerat studenters entreprenörskap, kreativitet och tvärvetenskapliga tänkande ända sedan 2012. För att delta i tävlingen måste JIBS-studenter bilda lag med studenter från Tekniska Högskolan. Varje år väljs ett caseföretag ut och presenterar en utmaning de står inför i sin verksamhet. Studenterna har sedan 24 timmar på sig att komma fram till en lösning på utmaningen.

Läs mer om JIBS Entrepreneurship Challenge här.

JIBS Student Association Entrepreneurship Academy är ett studentinitiativ för att inspirera och stödja studenter som är intresserade av entreprenörskap och av att starta eget företag. Gruppen ordnar olika fritidsaktiviteter, såsom Entrepreneurship Day, gästföreläsningar och olika företagsevenemang

JIBS har ett nära samarbete med Science Park Jönköping som bland annat erbjuder Business Lab, Business Incubator och en Business Growth unit. Som JIBS student har du kostnadsfri tillgång till Science Parks resurser för att utveckla en affärsidé och starta ett företag. Representanter från Science Park är dessutom aktiva i JIBS programråd och deltar i flera kurser och evenemang.