JIBS ledning består av vd, en administrativ chef, samt ett antal chefer med ansvar för kärnprocesserna: Associate Dean of Research (forskningschef), Associate Dean of Education (utbildningschef), Associate Dean of Faculty (fakultetsansvarig) och Associate Dean of Strategic Initiatives (strategiansvarig).

VD och akademisk ledare

Johan Klaesson

JIBS vd är också fackhögskolans akademiska ledare och medlem i Jönköping Universitys ledningsgrupp. Vd är ansvarig för fackhögskolans övergripande strategi och implementeringen av denna, samt för fackhögskolans relationer med det lokala samhället och näringslivet.

Associate Dean of Research

Daniel Pittino

Associate Dean of Research ansvarar för forskning och forskarutbildning och har följande ansvarsområden:

 • genomföra JIBS strategiska prioriteringar inom forskning och forskarutbildning samt främja nya forskningsinitiativ
 • upprätthålla och förbättra kvalitet och effektivitet i JIBS forskning och doktorandprogram, inklusive utvärdering av pågående och nya aktiviteter
 • utveckla och övervaka budget för forskning och forskarutbildning, inklusive fördelning av interna anslag
 • leda utvecklingen av läroplanen för forskarutbildning
 • samordna verksamheten vid JIBS forskningscenter med andra forskningsaktiviteter och -projekt

Associate Dean of Education

Anna Blombäck

Associate Dean of Education ansvarar för läroplaner för utbildningsprogram på kandidat- och masternivå, vilket innefattar följande ansvarsområden:

 • genomföra JIBS strategiska prioriteringar inom utbildning och främja nya utbildningsinitiativ
 • fördela resurser för kurser
 • budgetansvar för utbildningsaktiviteter.

Associate Deans of Faculty

Kajsa Haag

Lina Bjerke

Emilia Florin Samuelsson

Emilia Florin Samuelsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lina Bjerke
Kajsa Haag

Rollen som Associate Dean of Faculty ansvarar för personalfrågor, inklusive scheman, ledigheter, årliga utvärderingar, semestrar, utbildning och utveckling samt andra administrativa frågor. Den omfattar följande ansvarsområden:

 • personalansvar för lärare (för professorer delas ansvaret med akademisk ledare)
 • implementera JIBS strategiska prioriteringar och främja nya initiativ bland fakultetskollegor
 • stödja formell kompetensutveckling av lärare
 • fördela resurser kopplade till fakultetens verksamhet utanför forskning och utbildning.

Administrativ chef

Ann Stigestad

JIBS administrativa chef ansvarar för vår operativa personal och samordningen av vår verksamhet med Högskoleservice, det bolag som hanterar många universitetsövergripande frågor kopplade till HR, ekonomi, drift och kommunikation. Rollen omfattar följande ansvarsområden:

 • stödja vd i åtgärdsplanering och uppföljning, inklusive samordning med Jönköping Universitys strategi
 • stödja vd i samverkan med de fackliga
  organisationerna, säkerhetskontoret, arbetsmiljökommittén och rektors kansli
 • säkerställa effektiva och ändamålsenligt utförda tjänster
  från Högskoleservice
 • säkerställa att JIBS efterlever Jönköping Universitys administrativa regler och riktlinjer
 • personalansvar för JIBS operativa personal (koordinatorer och administratörer).