I linje med den vägledande principen "International at Heart" erbjuds du, som JIBS student på kandidat- och masternivå, möjligheten att studera utomlands som en del av ditt program.

Exchange brochure

Downloadable pdf

JIBS är Sveriges mest internationella handelshögskola med det största utlandsstudieprogrammet av alla svenska handelshögskolor. Vi har utbytesavtal med många kända universitet och handelshögskolor över hela världen, och en stor andel av våra studenter tar chansen att tillbringa en termin utomlands. Varje år välkomnar JIBS också flera hundra utbytesstudenter från partneruniversitet runt om i världen. JIBS har den högsta andelen utbytesstudier bland ekonomutbildare i Sverige.

De flesta av våra program inkluderar möjligheten att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet. Undantaget är ettåriga masterprogram och tvååriga masterprogram med obligatorisk praktik (i Sverige eller utomlands).

Inresande utbytesstudenter är starkt integrerade med programstudenter vid JIBS. De läser kurser tillsammans och deltar i fritidsaktiviteter som organiseras av JIBS Student Association. Blandningen av studenter från olika universitet och handelshögskolor bidrar ytterligare till vår mångfald av kulturella och akademiska bakgrunder.

JIBS partnernätverk inkluderar välrenommerade universitet och handelshögskolor över hela världen, vilket är i linje med vår ambition att underlätta olika internationella erfarenheter för våra studenter.

Läs mer om JIBS partners för utbytesstudier här.