Jönköping International Business School (JIBS) är en separat juridisk enhet och fungerar som ett icke vinstdrivande aktiebolag, ägt av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Jönköping University är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Högskolan i Jönköping som moderorganisation och totalt sex helägda dotterbolag. Dessa är, vid sidan om JIBS, Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Tekniska Högskolan, Högskoleservice och Jönköping University Enterprise.

Som aktiebolag lyder JIBS under den svenska aktiebolagslagen och har en ledningsgrupp och en vd. Jönköping University’s rektor är styrelsens ordförande och fackhögskolans rektor är vd.

JIBS rektor och vd är medlem i Jönköping University’s ledningsgrupp, som utgörs av koncernledningen, vd:ar för de sex dotterbolagen samt Studentkårens ordförande.