Vi erbjuder våra studenter en modern ekonomiutbildning och en genuint internationell upplevelse.

Studenter i föreläsningssal

Som student på JIBS är du en del av en internationell mix av studenter och personal vilket ger dig en unik upplevelse, både utbildningsmässigt och på ett personligt plan. Du studerar tillsammans med människor från hela världen med olika bakgrunder. Tillsammans kommer ni att bygga en djup förståelse inom flera områden och utveckla en entreprenörsanda, vilket gör er attraktiva för framtida arbetsgivare.

Vår utbildning

JIBS erbjuder program på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå. Undervisningen på JIBS sker helt på engelska, med undantag för ett antal kurser vars fokus ligger på svensk lag och bokföringsstandard. Runt 30 procent av personalen och 45 procent av studenterna kommer från andra länder. Det innebär en genuint internationell utbildningsmiljö.

Läs mer om alla våra program här.