Studera på JIBS

Jönköping International Business School har utbildningar för dig som är intresserad av en internationell karriär, utlandsstudier och att möta människor från andra kulturer.

För studenter med engagemang för förnyelse, utveckling och entreprenörskap är JIBS ett självklart val. Vi jobbar efter tre vägledande principer:

International at heart

JIBS erbjuder en unik internationell studiemiljö. Ungefär en tredjedel av studenterna och lärarna kommer från ett annat land än Sverige. När du varje dag träffar och umgås med människor från hela världen vidgas dina vyer och du växer som människa. De flesta programstudenter har möjligheten att tillbringa en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Entrepreneurial in mind

Vår entreprenörsanda genomsyrar allt vi gör och vi vill att våra studenter ska vara nyfikna, påhittiga, passionerade och handlingskraftiga. Många studenter drar nytta av Science Park för att starta företag under studietiden. Där erbjuds en inspirerande miljö och kostnadsfri hjälp att starta eget.

Responsible in action

Vi planerar våra utbildningar för att skapa framtidens ledare, som är attraktiva för arbetsmarknaden. Som student hos oss förbereds du att se möjligheter och finna lösningar i en ständigt föränderlig värld, där begrepp som ansvarsfullhet och hållbarhet blir allt viktigare att förstå. Vi arbetar kontinuerligt för att studierna ska ligga nära ditt kommande yrkesliv.

JIBS erbjuder utbildningsprogram på grundnivå, civilekonomprogram samt ett- och tvååriga program på avancerad nivå.

Våra utbildningar ges på engelska, med undantag för några kurser inom Civilekonomprogrammet. 

JIBS har den oöverträffat högsta andelen studentutbyte i Sverige och en av de högsta i världen.

För närvarande reser mer än fyra av fem programstudenter (85 procent) utomlands minst en termin, ofta ett år, till något av de 150 partneruniversiteten över hela världen. På motsvarande sätt tar JIBS emot studenter, lärare och forskare från utlandet, vilket innebär att internationaliseringen startar redan på hemmaplan.

Program på grundnivå

JIBS erbjuder fyra utbildningsprogram på kandidatnivå. Utbildningarna ges helt på engelska.

Program på kandidatnivå, tre års heltidsstudier (180 hp).

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet är en fyraårig yrkesutbildning (240 hp) med två inriktningar: Företagsekonomi och Nationalekonomi.

Se alla våra grundprogram

Program på avancerad nivå

Om du vill bygga på din utbildning och få en internationellt gångbar och eftertraktad masterexamen, kan du välja ett av JIBS masterprogram.

Alla kurser ges på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. Det skapar en internationell atmosfär som är svår att hitta någon annanstans. Om du väljer ett tvåårigt program har du dessutom möjlighet att läsa en termin utomlands.

Du kanske precis är färdig med dina tre år på något av våra kandidatprogram, eller har läst på en annan högskola. Eller så kanske du har arbetat några år och vill utöka din kompetens. Våra program på avancerad nivå bygger på vår världsledande forskning inom områden som entreprenörskap, internationell handel, regional ekonomi, finansiell ekonomi, informatik, familjeföretag, logistik, affärsutveckling och innovation.

Yrkeshögskoleutbildning

Sidan uppdaterad 2020-07-01